Οι παιδαγωγοί μας

"Ιδανικός Δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Και όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες."
Ν. Καζαντζάκης

Σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τη διδασκαλία της γλώσσας με τρόπο που οι μαθητές μας θα ανακαλύψουν μέσα τους τον αυριανό δάσκαλο, ηγέτη, πρωτοπόρο. Για αυτό το λόγο, οι καθηγητές μας, όλοι πολύχρονοι συνεργάτες, είναι εκπαιδευμένοι στη φιλοσοφία του σχολείου μας και στις μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας της γλώσσας σαν ξένη γλώσσα. 
Βασική αρχή του Lagiopouloulanguageschool  είναι οι καθηγητές που συνεργάζονται μαζί μας, να περνούν διαρκή εκπαίδευση και αξιολόγηση, ώστε οι παιδαγωγικές τους γνώσεις και εφαρμογές να ανταποκρίνονται αδιάρρηκτα στις συνεχώς εξελισσόμενες συνθήκες διδασκαλίας και απαιτήσεις της γλώσσας, που μεταβάλλεται και αυτή, σαν ζωντανός οργανισμός και εμπλουτίζεται κάθε τόσο με νέα χρήσιμα στοιχεία, προαπαιτούμενα για την σωστή επικοινωνία της εποχής που διανύουμε.  

Το δέντρο της γνώσης είμαστε όλοι εμείς! 
Κάθε παιδί στο σχολείο μας έχει τη δυνατότητα να μάθει την αγγλική γλώσσα και να προσφέρει τη δική του σταγόνα που θα μεγαλώσει το δέντρο της γνώσης μας. Το σχολείο μας με πρωτοποριακό τρόπο, συνεργάζεται με ειδικούς παιδαγωγούς που διδάσκουν εξατομικευμένα, μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, διαφοροποιώντας και προσαρμόζοντας τη διδασκαλία τους, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του μαθητή.